برق ساختمان

وبلاگ مهندسی برق

وسایل خانگی

وسایل خانگی

افزایش کارایی لوازم خانگی نیز دستاورد مشابهی را به همراه خواهد داشت. به طورمثال یخچال ها را در نظربگیرید. برق مصرفی یخچال های اروپایی، بطور متوسط نصف برق مصرفی یک یخچال درآمریکاست. فراتر از آن، اكنون یخچال های كارايي در بازار وجود دارد كه فقط یک چهارم یخچال های کنونی اروپا برق مصرف می کنند.

درژاپن برنامه ای به نام تاپ ران وجود دارد . دراین برنامه، کاراترین لوازم خانگی که دربازار وجود دارد، به عنوان مبنایی برای تعیین استاندارد کارایی آینده به کارمی رود. این برنامه بین سال های۱٩٩٨-۱٩٩٧ و ۲٠٠٥-٢٠٠٤ به ژاپن کمک کرد تا راندمان یخچال ها را تا ٥٥ درصد ، دستگاه های تهویه مطبوع رانزدیک به ٦٨ درصد وکامپیوترها را تا٩٩ درصد افزایش دهد. این نوع برنامه ها که به طورمداوم پیشرفت فن آوری را تشویق می کنند، می توانند به عنوان مدلی برای دیگرمردم جهان به کارروند.

گر چه میزان مصرف برق وسایل خانگی درحالت آماده به کار(stand by) کم تر از زمانی است که روشن هستند، اما دراین حالت هم ۱٠درصد کل مصرف انرژی منازل صرف این وسایل می شود. استانداردهای صنعتی به سازندگان فشار می آورند تا طرحی ارائه دهند که کارایی لوازم خانگی را افزایش دهد ، مانند استانداردی که کره جنوبی درنظرگرفته است. طبق این استاندارد که تاسال۲٠۱٠ به اجرا درخواهد آمد، وسایل خانگی نباید درحالت آماده به کار(stand by) بیش از یک وات انرژی مصرف کنند. مصرف کنندگان می توانند جریان غیرضروری برق را با از پریز کشیدن وسایل برقی یا با استفاده ازقطعات برقی هوشمند پیشرفته قطع کنند تا از رسیدن جریان برق به وسایلی که درحال استفاده نیستند، جلوگیری شود

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۱۳:۳۸ بعد از ظهر  توسط مهندس  |